Er du

ingenørd?

Start testen

Ingenørd m1 [inʃənøːɖ]. Person som ofte er ingeniør av utdanning eller som av annen årsak jobber i et selskap med overvekt av ingeniører. Liker å gå i dybden på faglige eller personlige interesser, noe som ofte utarter seg i ustanselig indre tankerekker som forsøker å se sammenhenger eller løse problemer, eller som gir utløp i heftige faglige samtaler med andre ingenørder som av utenforstående kan fremstå som usammenhengende eller uforståelig, ofte på grunn av svært hyppig bruk av akronymer. Ordet er sammensatt av ordene ingeniør og nerd. Sistnevnte ble tidligere brukt negativt om “fagidioter” med hentydninger til manglende sosiale evner utenfor kjerneinteressen, men anses i dag som en hedersbetegnelse for personer med store kunnskaper og interesser, evne og vilje til å ta faglige dypdykk og å (ofte) dele denne med kolleger.

Er du

ingenørd?

Start testen